SDH Leadership Development biedt intensieve vormen van
leiderschapsontwikkeling aan
volgens het Humanity Centered Leadership Model (HCL)

Humanity Centered Leadership

Het HCL model is ontworpen om leiders een spiegel voor te houden. Bij SDH Leadership Development, helpen we leiders hier in te kijken. Het HCL model laat zien welke dominante fase van bewustzijn vorm geeft aan het leiderschap. En ook wat de mate van veerkracht is en hoe groot de kans is dat het leiderschap geleid wordt door disfunctionele gedragspatronen. 

Assessments

Assessments bieden inzicht vanuit verschillende invalshoeken. In aanloop naar een plaatsing, coaching of onboarding kunnen de assessments ingezet worden. SDH focust op assessments die werkelijk een andere invalshoek bieden, door een verdiepende persoonlijke analyse. Natuurlijk kunnen we ook de meer reguliere assessments bieden, die zich volledig richten op de competenties van de persoon. Wij als SDH Leadership Development zien meerwaarde voor onze cliënten in de persoonlijkheidsassessments. 

SDH Leadership Development biedt een drietal diensten waarbij we de ontwikkeling van leiders steunen, begeleiden en verder brengen

1. Innovatief en uniek:
het 5EES assessment

Geeft inzicht in de waarden van een persoon ten opzichte van persoonlijke transformatie in een complexe omgeving.  Het assessment geeft helder inzicht in het samenspel tussen de context van een organisatie en het daarbij passende ideale leiderschapsprofiel. Eerst brengen we gezamenlijk de context van de organisatie in kaart. Vervolgens schetsen we een gedetailleerd competentieprofiel van de toekomstige leider. Het 5 EES Virtues Assessment toont aan dat een kandidaat daadwerkelijk over de noodzakelijke kwaliteiten beschikt of in hoeverre deze ontwikkelbaar zijn.

Het 5EES Model is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring in coaching en veranderingstrajecten én inzichten uit theorie. De kern wordt gevormd door vijf parameters: Ego, Exchange, Earth, Empathy, Ecology. Het model wordt ingezet als gesprekstool en meetinstrument op het gebied van bewustzijnsontwikkeling binnen de context van de transformatie in de organisatie.

2. RMM (Resilience Mastery Method)

Het HCL model is ontworpen om leiders een spiegel voor te houden. Bij SDH Leadership Development, helpen we leiders hier in te kijken. Het HCL model laat zien welke dominante fase van bewustzijn vorm geeft aan het leiderschap. En ook wat de mate van veerkracht is en hoe groot de kans is dat het leiderschap geleid wordt door disfunctionele gedragspatronen. 

3.  verdiepende persoonlijkheidsanalysen (Neo PI, Harrisson Assessment)
en cognitieve assessments

Assessments bieden inzicht vanuit verschillende invalshoeken. In aanloop naar een plaatsing, coaching of onboarding kunnen de assessments ingezet worden. SDH focust op assessments die werkelijk een andere invalshoek bieden, door een verdiepende persoonlijke analyse. Natuurlijk kunnen we ook de meer reguliere assessments bieden, die zich volledig richten op de competenties van de persoon. Wij als SDH Leadership Development zien meerwaarde voor onze cliënten in de persoonlijkheidsassessments. 

Wij geloven in leiderschap waar hard resultaat (KPI’s) niet kan bestaan zonder maatschappelijke verantwoordelijkheid

Sustainable Onboarding

Het HCL model is ontworpen om leiders een spiegel voor te houden. Bij SDH Leadership Development, helpen we leiders hier in te kijken. Het HCL model laat zien welke dominante fase van bewustzijn vorm geeft aan het leiderschap. En ook wat de mate van veerkracht is en hoe groot de kans is dat het leiderschap geleid wordt door disfunctionele gedragspatronen. 

Executive Coaching

Executive Coaching is intensieve begeleiding waarbij groei, als leider in een complexe wereld, centraal staat. Onze vorm van coaching volgt de methodiek van de Deep System Coaching waarbij de Executive en het team geprikkeld wordt om voorbij bestaande filters te kijken om zo op een dieper niveau een transformatie mogelijk te maken. 

 

Het resultaat van Executive Coaching is gericht op leiderschap vanuit de Window of Wisdom: een open blik waarbij je vanuit flexibiliteit, wijsheid en vermogen de interactie in een complexe omgeving kunt aangaan. Bij het Executive Coachingstraject werken we vanuit het 5 EES Virtues Assessment, dat inzicht geeft in de dominante fase van bewustzijn van de leider en de fase waarin een team zich momenteel bevindt. Om vanuit dat bewustzijn door te kunnen groeien naar de gewenste positie.

Assessments

Assessments bieden inzicht vanuit verschillende invalshoeken. In aanloop naar een plaatsing, coaching of onboarding kunnen de assessments ingezet worden. SDH focust op assessments die werkelijk een andere invalshoek bieden, door een verdiepende persoonlijke analyse. Natuurlijk kunnen we ook de meer reguliere assessments bieden, die zich volledig richten op de competenties van de persoon. Wij als SDH Leadership Development zien meerwaarde voor onze cliënten in de persoonlijkheidsassessments. 

SDH biedt standaard een aantal assessments aan

2. RMM (Resilience Mastery Method)

biedt inzicht in de vitaliteit en energie van een persoon op o.a. het niveau van bioritme, voeding, beweging. Het assessment geeft inzicht in mogelijke risico’s en tevens mogelijkheden voor optimaal energiemanagement. Het assessment helpt de leider om de beste versie van zichzelf te zijn en optimaal te presteren door een gezond en constant energieniveau. De combinatie met het 5EES assessment maakt dat de kracht van leiderschap vanuit verschillende invalshoeken zichtbaar wordt. Zowel de productieve als de improductieve gedragspatronen worden zichtbaar én bespreekbaar

3.  verdiepende persoonlijkheidsanalysen (Neo PI, Harrisson Assessment)
en cognitieve assessments

biedt inzicht in de vitaliteit en energie van een persoon op o.a. het niveau van bioritme, voeding, beweging. Het assessment geeft inzicht in mogelijke risico’s en tevens mogelijkheden voor optimaal energiemanagement. Het assessment helpt de leider om de beste versie van zichzelf te zijn en optimaal te presteren door een gezond en constant energieniveau. De combinatie met het 5EES assessment maakt dat de kracht van leiderschap vanuit verschillende invalshoeken zichtbaar wordt. Zowel de productieve als de improductieve gedragspatronen worden zichtbaar én bespreekbaar

Executive Coaching

Executive Coaching is intensieve begeleiding waarbij groei, als leider in een complexe wereld, centraal staat. Onze vorm van coaching volgt de methodiek van de Deep System Coaching waarbij de Executive en het team geprikkeld wordt om voorbij bestaande filters te kijken om zo op een dieper niveau een transformatie mogelijk te maken. 

 

Het resultaat van Executive Coaching is gericht op leiderschap vanuit de Window of Wisdom: een open blik waarbij je vanuit flexibiliteit, wijsheid en vermogen de interactie in een complexe omgeving kunt aangaan. Bij het Executive Coachingstraject werken we vanuit het 5 EES Virtues Assessment, dat inzicht geeft in de dominante fase van bewustzijn van de leider en de fase waarin een team zich momenteel bevindt. Om vanuit dat bewustzijn door te kunnen groeien naar de gewenste positie.

Sustainable Onboarding

De eerste acht maanden zijn cruciaal in een nieuwe rol. Met het programma Sustainable Onboarding biedt SDH Leadership Development de mogelijkheid om leiders en hun team gedurende het eerste jaar na plaatsing te begeleiden. Het programma is gericht op bewustzijn en ontwikkeling en bevat elementen van persoonlijke ontwikkeling, rol duiding, omgevings- bewustzijn en connectie met relevante stakeholders. 

WIL JE MEER INFORMATIE ONTVANGEN OVER LEIDERSCHAPSCOACHING EN HET 5EES ASSESSMENT?

Bel ons op nummer
+31 88 734 73 00

of stuur een mail naar