Producten

Humanity Centered Leadership

SDH Leadership Development begeleidt senior leiders in hun persoonlijke ontwikkeling en energiemanagement. Voor nieuwe en huidige leiders, of wellicht voor jezelf, zodat jouw organisatie nog scherper kan inspelen op de voortdurend veranderende realiteit. 

 

SDH Leadership Development maakt gebruik van het Humanity Centered Leadership Model (HCL). Als leiders realiseren we ons dat de beslissingen die we nemen van invloed zijn op het welzijn van onze medewerkers, organisatie, samenleving en planeet. Om de noodzakelijke verandering te sturen zijn goede begeleiding, reflectie en zinvolle instrumenten gewenst.

 

SDH Leadership Development helpt leiders een diep gevoel van betekenis te ervaren door `energizing the wisdom of the mind`. Deze ervaring zal richting geven aan de gewenste verandering van denken en handelen om de impact op een duurzame toekomst te vergroten. De morele ontwikkeling van zijn bepaalt de besluitvorming van de leider.

 

Het HCL model geeft weer vanuit welke dominante fase van bewustzijn de leider vorm geeft aan haar/zijn leiderschap. En ook wat de mate van veerkracht is en hoe groot de kans is dat haar/zijn leiderschap geleid wordt door disfunctionele gedragspatronen. 

Executive Coaching

Executive Coaching is een intensieve 1 op 1 begeleiding waarbij groei als leider in een complexe wereld centraal staat. Onze vorm van coaching volgt de methodiek van de Deep System Coaching (Chi Factum) waarbij de Executive geprikkeld wordt om voorbij je bestaande filters te kijken om zo op een dieper niveau een transformatie mogelijk te maken.  

 

Het resultaat van de Executive Coaching is gericht op leiderschap vanuit de Window of Wisdom: een open blik waarbij je vanuit flexibiliteit, wijsheid en vermogen de interactie in een complexe omgeving kunt aangaan.  

Assessments

Assessments bieden inzicht vanuit verschillende invalshoeken. In aanloop van een plaatsing, coaching of onboarding kunnen de assessments ingezet worden. SDH focust op assessments die werkelijk een andere invalshoek bieden. Natuurlijk kunnen we ook de meer reguliere assessments bieden, maar de weerwaarde voor onze cliënten ligt in de persoonlijkheidsassessments.  

 

SDH biedt standaard een aantal assessments aan:  

  • Het 5 E model geeft inzicht in de waarden van een persoon ten opzichte van persoonlijke transformatie in een complexe omgeving.  
  • RMM (Resilience Mastery Method) biedt inzicht in de vitaliteit en energie van een persoon op o.a. het niveau van bioritme, voeding, beweging.  

Daarnaast zijn verdiepende persoonlijkheidsanalysen (Neo PI, Harrisson Assessment) en cognitieve assessments mogelijk. 

Sustainable Onboarding

Met het programma Sustainable Onboarding biedt SDH de mogelijkheid om kandidaten in hun nieuwe rol te begeleiden en te sturen op de geschetste verwachtingen en resultaat. De eerste 8 maanden blijken cruciaal in een nieuwe rol. SDH biedt de mogelijkheid om deze kandidaten gedurende het eerste jaar van hun plaatsing te begeleiden.  

 

In het Sustainable Onboardingsprogramma is de kandidaat leading. De kandidaat bespreekt met zijn/haar SDH consultant af welk programma zinvol is om de afgesproken (gedrags)doelstellingen te realiseren. Het programma is gericht op bewustzijn en ontwikkeling en bevat elementen van persoonlijke ontwikkeling, rol duiding, omgevings- bewustzijn en connectie met relevante stakeholders.